Kurumsal

Hakkımızda

ES YETKİ Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına (Uygunluk değerlendirmesi – Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar) uygun olarak oluşturulmuş sistem dahilinde akredite edilmek üzere ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bir personel belgelendirme kuruluşu olmak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur.

Misyonumuz

Hayat boyu öğrenme temelli kendini sürekli geliştiren bir anlayışla; tarafsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuatlara uygun, adil, geçerli, saydam ve güvenilir yöntemler kullanarak her bir bireye fırsat eşitliği tanıyarak ulusal ve uluslararası düzeyde sınav ve belgelendirme hizmeti vermektir.

Vizyonumuz

Bireylerin kendi çabalarıyla kazandıkları yetkinlikleri etik ilkelere bağlı kalarak; nitelikli iş gücünün oluşmasına katkı sağlayan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir kuruluş olmak.

Kalite Politikamız

ES YETKİ tarafından kalite güvence sisteminin sağlanması ve korunması için aşağıda belirtilen politikalar eksiksiz uygulanacaktır:

 

 •  TS EN ISO/IEC 17024 satndardı ve Ulusal yeterliliklerde ölçme ve değerlendirme yaparken açık, adil, önyargılardan uzak; değerlendirme kararları tarafsız, geçerli, güvenilir, doğru ve ayrıntılı olacak şekilde tüm kaynaklarımızı temin edip mevzuata uyulacaktır.
 •  Bu politikanın sürdürülmesi, ES YETKİ’nın organizasyon yapısına dâhil olan herkesin sorumluluğundadır.
 •  Kuruluşumuza başvuru yapmış olan herbir bireye ( avantajlı dezavantajlı grupları ayırt etmeden) fırsat eşitliği sağlanacaktır.
 •  Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulacaktır.
 •  Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak, kararların doğru şekilde kayıt altına alınması için iç doğrulama faaliyetlerimizi zamanında uygulanacaktır.
 •  Tüm adaylarımızın belgelendirme sürecinin herhangi bir bölümünde kararlarımızı sorgulayabileceği Şikayet ve itiraz sürecimizi etkin bir şekilde işletilecektir.
 •  İç Kaynaklı ve Dış Kaynaklı tüm kişilere İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci oluşturulacaktır.
 •  Tüm personelimize eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşılacaktır.
 •  Belgelerin personel ve adaylar tarafından kötüye kullanımını engellenecektir.
 •  Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
 •  Yetki Belgelendirme, tarafsızlığa gölge düşürecek, dürüstlük ve hüküm bağımsızlığını tehlikeye sokabilecek hiçbir faaliyete izin vermeyecektir.
 •  Finansal çıkarlarımız, gelir ve kar beklentilerimiz hiçbir şekilde belgelendirme kararını etkilememesi sağlanacaktır.

İletişim

  0 (224) 246 26 01

  0 (552) 555 26 01

  İhsaniye Mh. Can Sokak No:2/1 Dünya İş Merkezi D:16 K:4 Nilüfer / BURSA

  info@esyetki.com Haritada Biz